Nee de mot zit niet in de mythe [Review of: H.W. von der Dunk. In het huis van de herinnering. Een cultuurhistorische verkenning]

E.M. Kieft

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensiePopulair

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftNRC Handelsblad
Nummer van het tijdschrift31 aug.
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit