Nee, het Fries heeft niet 3 klassen regelmatige werkwoorden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftNeerlandistiek
StatusGepubliceerd - 22 mei 2021

Citeer dit