Need to categorize: A comparative look at the categories of the Universal Decimal Classification system (UDC) and Wikipedia

A. Akdag Salah, S. Gao, K. Suchecki, A. Scharnhorst

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelBijdrage aan conferentie proceedingsWetenschappelijk

56 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelHigh Throughput Humanities, Lisbon Portugal
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit