Need to Categorize: A Comparative Look at the Categories of Universal Decimal Classification System and Wikipedia

A.A. Salah, C. Gao, K. Suchecki, A. Scharnhorst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

390 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)84-85
Aantal pagina's2
TijdschriftLeonardo
Volume45
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit