Negative effects of vertebrate on invertebrate herbivores mediated by enhanced plant nitrogen content

Yu Zhu, Zhiwei Zhong, Jordi F. Pages, Deborah Finke, Deli Wang (Co-auteur), Quanhui Ma, Nazim Hassan, Hui Zhu, Ling Wang

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Negative effects of vertebrate on invertebrate herbivores mediated by enhanced plant nitrogen content'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology