Negative feedback loop of Wnt ignaling through upregulation of conductin/axin2 in colorectal and liver tumors

B. Lustig, B. Jerchow, M. Sachs, S. Weiler, T. Pietsch, U. Karsten, M. van de Wetering, J.C. Clevers, P.M. Schlag, W. Birchmeier, J. Behrens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

869 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1184-1193
TijdschriftMolecular and Cellular Biology
Volume22
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit