Negativity-bias in forming beliefs about own abilities

Laura Müller-Pinzler, Nora Czekalla, Annalina V Mayer, David S Stolz, Valeria Gazzola, Christian Keysers, Frieder M Paulus, Sören Krach

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

150 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Negativity-bias in forming beliefs about own abilities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences