Neglected role of fungal community composition in explaining variation in wood decay rates

A. Van der Wal, E.G.B. Ottosson, W. De Boer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1136 Downloads (Pure)

Zoekresultaten