Neglected role of fungal community composition in explaining variation in wood decay rates

A. Van der Wal, E.G.B. Ottosson, W. De Boer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1111 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Neglected role of fungal community composition in explaining variation in wood decay rates'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences