Neglecting Genetic Diversity Hinders Timely Diagnosis of Cryptococcus Infections

Dongmei Shi, Pieter-Jan Haas, Teun Boekhout, Rosane C Hahn, Ferry Hagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftJournal of Clinical Microbiology
Volume59
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 19 mrt. 2021

Citeer dit