Negotiating the Aftermath of Forced Migration: A View from the Intersection of War and Migration Studies in the Digital Age

Ismee Tames, Christoph Rass

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)7-44
TijdschriftHistorical Social Research
Volume45
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit