Nei in Fryske fariant fan Microsoft

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)25-27
Aantal pagina's3
TijdschriftDe Pompeblêden: Tydskrift foar Fryske Stúdzje
Volume79
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit