Neighbourhood and school effects on educational inequalities in the transition from primary to secondary education in Amsterdam

J. Kuyvenhoven, W.R. Boterman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Neighbourhood and school effects on educational inequalities in the transition from primary to secondary education in Amsterdam'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Social Sciences