Neighbourhood ethnic density, local language skills, and loneliness among older migrants: A population-based study on Russian speakers in Finland

L. Kemppainen, T. Kemppainen, T. Fokkema, S. Wrede, A. Kouvonen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftInternational Journal of Environmental Research and Public Health
Volume20
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 08 jan. 2023

Citeer dit