Neighbourhood migrant composition and tobacco-related cancer mortality: A census-linked study among five origin groups in urban Belgium.

W.M.J. Van Hemelrijck, H. Vandenheede, H.A.G. de Valk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

25 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer1025144
TijdschriftHealth & Place
Volume6
Vroegere onlinedatum08 feb. 2021
DOI's
StatusGepubliceerd - mrt. 2021

Citeer dit