Neither major depression nor glucocorticoid treatment affects the cellular integrity of the human hippocampus

M.B. Müller, P.J. Lucassen, A. Yassouridis, W.J.G. Hoogendijk, F Holsboer, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1603-1612
TijdschriftThe European journal of neuroscience
Volume14
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit