Nekton communities of an intertidal creek of a European estuarine brackish marsh

A. Cattrijsse, E.S. Makwaia, H.R. Dankwa, O. Hamerlynck, M.A. Hemminga

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  355 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)195-208
  TijdschriftMarine Ecology Progress Series
  Volume109
  Nummer van het tijdschrift2-3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit