Nematode community responses to range-expanding and native plant communities in original and new range soils

R.A. Wilschut (Co-auteur), O. Kostenko, K. Koorem, W.H. van der Putten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

123 Downloads (Pure)

Zoekresultaten