Nematode community structure along the continental slope off the Kenyan coast, Western Indian Ocean

A. Muthumbi, A. Vanreusel, G. Duineveld, K.E.R. Soetaert, M. Vincx

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Nematode community structure along the continental slope off the Kenyan coast, Western Indian Ocean'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology