Nematode endogenous small RNA pathways

Suzanne W Hoogstrate, Rita Jm Volkers, Mark G Sterken, Jan E Kammenga, L Basten Snoek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Nematode endogenous small RNA pathways'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences