Nematode interactions in nature: models for sustainable control of nematode pests of crop plants?

W.H. Van der Putten, R. Cook, S.R. Costa, K.G. Davies, M. Fargette, H. Freitas, W.H.G. Hol, B.R. Kerry, N. Maher, T. Mateille, M. Moens, E. De la Peña, A. Piskiewicz, A. Raeymaekers, S. Rodríguez-Echeverría, A.W.G. Van der Wurff

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  51 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Nematode interactions in nature: models for sustainable control of nematode pests of crop plants?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences