Nematodes (Longidorus sp. and Tylenchorhynchus microphasmis loof) in growth and nodulation of Sea Buckthorn (Hippophaë hamnoides L.)

P.W.T. Maas, P.A.I. Oremus, H. Otten

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)141-147
  TijdschriftPlant and Soil
  Volume73
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1983

  Citeer dit