Nematophagous fungi: physiological aspects and structure-function relationships

J Dijksterhuis, M Veenhuis, W Harder, B Nordbring-Hertz

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  65 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)111-43
  Aantal pagina's33
  TijdschriftAdvances in Microbial Physiology
  Volume36
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit