Neo-Latin Literary Genres and the Classical Tradition: Adaptation aqnd Inventions

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelBijdrage aan encyclopedie/woordenboekWetenschappelijk

50 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Neo-Latin Literary Genres and the Classical Tradition: Adaptation aqnd Inventions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities