Neocordana gen. nov., the causal organism of Cordana leaf spot on banana

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)229-238
  TijdschriftPhytotaxa
  Volume205
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 24 apr. 2015

  Citeer dit