Neocosmospora caricae sp. nov. and N. metavorans, two new stem and trunk canker pathogens on Ficus carica in Iran

Zeinab Bolboli, Reza Mostowfizadeh-Ghalamfarsa, Marcelo Sandoval-Denis, Moslem Jafari, Pedro W. Crous

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Neocosmospora caricae sp. nov. and N. metavorans, two new stem and trunk canker pathogens on Ficus carica in Iran'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences

Medicine & Life Sciences