Neocosmospora lechatii (Nectriaceae) a new species from French Guiana

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Neocosmospora lechatii (Nectriaceae) a new species from French Guiana'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology