Neocosmospora spp. associated with dry root rot of citrus in South Africa

Vladimiro Guarnaccia, J. Van Niekerk, P.W. Crous, Marcelo Sandoval-Denis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

19 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Neocosmospora spp. associated with dry root rot of citrus in South Africa'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology