Neologismen yn it Frysk - 'Wat wy net hawwe dat liene wy'

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

158 Downloads (Pure)
Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)256-298
Aantal pagina's42
TijdschriftIt Beaken
Volume66
Nummer van het tijdschrift3/4
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit