Neonectria liriodendri sp. nov., the main causal agent of black foot disease of grapevines

F. Halleen, H.J. Schroers, J.Z. Groenewald, C. Rego, H. Oliveira, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  169 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Neonectria liriodendri sp. nov., the main causal agent of black foot disease of grapevines'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences