Neororegeneratieve effects of lentiviral vector-mediated GDNF expression in reimplanted ventral roots

R. Eggers, W.T. Hendriks, M.R. Tannemaat, J.J. van Heerikhuize, C.W. Pool, T.P. Carlstedt, A. Zalmbumbide, R.C. Hoeben, G.J. Boer, J. Verhaagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)105-117
TijdschriftMolecular and Cellular Neuroscience
Volume39
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit