Neotypification and phylogeny of Kalmusia

Ying Zhang, Jiaqi Zhang, Zhaodi Wang, Jacques Fournier, Pedro W. Crous, Xiaodong Zhang, Wenjing Li, Hiran A. Ariyawansa, Kevin D. Hyde

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)164-173
  TijdschriftPhytotaxa
  Volume176
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 20 aug. 2014

  Citeer dit