Neotypification of Fusarium chlamydosporum - a reappraisal of a clinically important species complex

L. Lombard, R. Van Doorn, P.W. Crous

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

31 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Neotypification of Fusarium chlamydosporum - a reappraisal of a clinically important species complex'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences