Neovascular glaucoma and the occurence of twin vessels in congenital arteriovenous communications of the retina

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

220 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)205-212
TijdschriftDocumenta Ophthalmologica
Volume68
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit