Nerve surgery and gene therapy: a neurobiological and clinical perspective.

S.A. Hoyng, M.R. Tannemaat, F. De Winter, J. Verhaagen, M.J. Malessy

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

20 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)735-746
TijdschriftJournal of Hand Surgery
Volume36
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit