Nerveus als een hysterische vrouw [Review of: J. Lipkes (2007) Rehearsals. The German Army in Belgium, August 1914; A. Cramer (2007) Dynamic of Destruction. Culture and Mass Killing in the First World War]

C.M. Kristel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftNRC Handelsblad
Nummer van het tijdschrift14-03-2008
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit