Nest parasitism in the barnacle goose: evidence from protein fingerprinting and microsatellites

S. Anderholm, R.C. Marshall, H.P. Van der Jeugd, P. Waldeck, K. Larsson, Malte Andersson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Nest parasitism in the barnacle goose: evidence from protein fingerprinting and microsatellites'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences