Nesting growth in the great tit. I: Heritability estimates under different and environmental conditions

S.B. Gebhardt-Heinrich, A.J. Van Noordwijk

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)341-362
  TijdschriftJournal of Evolutionary Biology
  Volume4
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit