Net aerial primary production (NAPP) of the marsh macrophyte Scirpus maritimus estimated by a combination of destructive and non-destructive sampling methods

J. De Leeuw, A. Wielemaker, W. De Munck, P.M.J. Herman

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Net aerial primary production (NAPP) of the marsh macrophyte Scirpus maritimus estimated by a combination of destructive and non-destructive sampling methods'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology