Net ecosystem metabolism in a micro-tidal estuary (Randers Fjord, Denmark): evaluation of methods

F.P.H. Gazeau, A.V. Borges, C. Barrón, C.M. Duarte, N. Iversen, J.J. Middelburg, B. Delille, M-D. Pizay, M. Frankignoulle, J.P. Gattuso

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  241 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)23-41
  TijdschriftMarine Ecology Progress Series
  Volume301
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2005

  Citeer dit