Netting Newsgroups; An analysis of Usenet newsgroups as platforms of public deliberation

P. Elvin

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
Begeleider(s)/adviseur
  • Jankowski, N.W., Promotor
Datum van toekenning06 okt. 2006
StatusGepubliceerd - 2006
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit