Neural activities during affective processing in people with Alzheimer's disease.

T.M. Lee, D. Sun, M.K. Leung, L.W. Chu, C. Keysers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)706-715
TijdschriftNeurobiology of Aging
Volume34
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit