Neural control of hepatic lipid metabolism. A (patho)physiological perspective

E. Bruinstroop

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Universiteit van Amsterdam (UvA)
Begeleider(s)/adviseur
  • Kalsbeek, A., Promotor
  • Fliers, E., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning12 sep. 2013
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit