Neural stem cells for diabetes cell-based therapy

O. Basak, H. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Citaten (Scopus)
219 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)698-700
TijdschriftEMBO Molecular Medicine
Volume3
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit