Neuroanatomical evidence demonstrating existence of the vagal anti-inflammatory reflex in the intestine.

C. Cailotto, L.M. Costes, J. Van der Vliet, S.H. Van Bree, J.J. van Heerikhuize, R.M. Buijs, G.E. Boeckxstaens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)191-193
TijdschriftNeurogastroenterology and Motility
Volume24
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit