Neurobiologisch onderzoek naar veroudering en de ziekte van Alzheimer; achtergronden van de organisatie van een hersenbank

E. Fliers, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

48 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)73-76
TijdschriftVox Hospitii
Volume11
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit