Neurobiology in public and private discourse: the case of adults with ADHD

Christian Bröer, Marjolijn Heerings, M. Heerings

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Neurobiology in public and private discourse: the case of adults with ADHD'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Medicine & Life Sciences