Neuroblast migration along the anteroposterior axis of C. elegans is controlled by opposing gradients of Wnts and a secreted Frizzled-related protein

M. Harterink, D.H. Kim, T.C. Middelkoop, T.D. Doan, A. van Oudenaarden, H.C. Korswagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

237 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Neuroblast migration along the anteroposterior axis of C. elegans is controlled by opposing gradients of Wnts and a secreted Frizzled-related protein'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics

Earth & Environmental Sciences

Social Sciences