Neurochemical and electrophysiological disturbances mediate developmental behavioral alterations produced by medicines

M.E. Mirmiran, J. Brenner, J. van der Gugten, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

224 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)677-683
TijdschriftNeurobehavioral Toxicology and Teratology
Volume7
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit