Neuroendocrine control of life histories: what do we need to know to understand the evolution of phenotypic plasticity?

C.M. Lessells

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Neuroendocrine control of life histories: what do we need to know to understand the evolution of phenotypic plasticity?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicine & Life Sciences

  Agriculture & Biology

  Chemical Compounds